زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
 داستانهای موفقیت                                                                                                    

داستانهای موفقیت:  ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها همیشه  کارهای موفق و تلاش خسته گی ناپذیر کارمند پرکار خویش را به دیده قدر مینگرد وخواهان نشر اجراآت آنان درقالب داستانهای موفقیت در ویب سایت میباشد.  

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS