ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
د افغانستان دعامه سكتور لپاره د ظرفيتونو د لوړولو  پروګرام (CAP)                                                    
د افغانستان دعامه سكتور لپاره د ظرفيتونو د لوړولو  پروګرام (CAP)

له دې امله چې د ظرفيتونو كمښت د افغانستان د پراختيا د لارې اساسي خڼد شميرل كيدل  د افغانستان دعامه خدمتونو د ظرفيتونو دلوړولو پروګرام دملي او نړيوالو مربيانو اوسلاكارانو د ټاكلو له لارې دمربيتوب او سلاكارې د خدمتونو دوړاندې كولو له لارې  د ادارو دظرفيتونو د لوړولو په دومداره تطبيق  باندې تمركزوكړ. دغو مربيانو او مشاورينو ته مسووليت وركړشو چې په وزارتونو كې د ظرفيتو د لوړولو اړتياوو ته ځواب ووايي. پروژې هڅه كوله چې دمركز او ولايتونو په كچه د ملكي كاركوونكود مديريت، پوهې، مشرۍ او نور سيستمونه دمربيتوب او سلاكارې له لارۍ جوړ او اغېزمن كړي.

د دغه پروګرام مهمې لاسته راونې په لاندې ډول وې:
 •    د پاليسيو د ښه تطبيق لپاره د ظرفيتونو رامنځته كول او  دمركزاو ولايتونو په كچه ټاكل شويو ملكي كاركوونكو ته د بنسټونو د اصلاحاتو د زمينې برابرول چې وكړاې شي غوره خدمتونه وړاندې كړي.
•    د ظرفيتونو دلووړلو د دارالانشا  د سازماني وړتيا پراختيا

په ټوليزډول دغه پروګرام هڅه وكړه چې پنځه اتيا كورني او بهرني مربيان او سلاكاران وګوماري چې په دې جمله كې د هندوستان او د افغانستان داسلامي دولت د موافقې له مخي ديرش تنه هندي ملكي مربيان، ديرش تنه بهرني مربيان او پنځه ويشت تنه كورني مربيان   له آزاد بازار څخه شامل دي البته د پروژې په هري برخه كې د برياليتوبونو په ترلاسه كولو سره دغه شمير لاپسې لوړيداي شي.دغې پروګرام هڅه وكړه چې په وزارتونو او دولتي ادارو كې د مربيانو او سلاكارنو په ګومارلو سره د فردي او سازماني ظرفيتونو دلوړولو له لارې د بنسټونو پوهې ته پراختيا وركړي چې په پاې كې د كاركوونكو د وړتيا د كچې په لوړولو سره وزارتونه پرمختګ او د غوره خدمتونو د وړاندې كولو جوګه شي.

 د پروګرام تطبيق:

دغه پروګرام د اداري اصلاحاتو او ملكي خدمتونو دخپلواك كميسيون او د ملګرو ملتو سازمان د پرمختيايي اداري له خوا په ګډه طرحه شو دغه پروژه په لومړي ګام كې د ملګرو ملتو سازمان دپرمختيايي اداري له خوا په  مستقيم ډول پر مخ بيول كيده چې وروسته په دويمه برخه كې د پروژې د تطبيق او د هغه د ټولو چارو د پرمخ بيولو مسووليت د ظرفيتونو دلوړوالي د دارالانشا په غاړه شو البته په دې پروګرام كې د اداري اصلاحاتو او د ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون، د ملګرو ملتو سازمان د پرمختيايي اداري د مركزي رئيس مرستيال او د افغانستان د اسلامي جمهوريت د اجرائيوي كمېټې استازې غړيټوب درلود. د يادونې وړ ده چې د ملګرو ملتو سازمان پرمختيايي ادارې د پروژې د تطبيقولو لپاره دلازمو تخنيكي مرستو په وړاندې كولو كې مهم رول درلود . دغه راز د پروژې مدير د پروګرام ورځنى عملياتي چارې څيړلې او د پروژې  د پايلو او لاسته راوړنو د كتني مسووليت ېې په غاړه و. البته د پروژې چارې د ظرفيتونو د لوړوالي په دارالانشا كې پرمخ بيول كيدي چې د ادارې له خواېې ملاتړ كيده. بايد وويل شي چې دغې پروژې د دارالانشا د ظرفيتونو له پروګرامونو سره تړاو درلود.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS