زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
ديدگاه                                                                                                               
ديدگاه ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها هماهنگی کمک های  تخنیکی و پلان ستراتیژیک میباشد که ظرفیت ها در ادارات خدمات ملکی ارتقا یابد و از این طریق به مردم افغانستان خدمات مؤثر، بهتر و قابل قبول عرضۀ گردد. 


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS