ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
د جمهوري رياست فرمانونه
د جمهوري رياست فرمانونه: د جمهوري رياست فرمانونه چې ټول قانوني حكمونه دي، تل د دهېواد د جمهور رئيس له لورې صادريږي، د مشخصو پروسيجرنو سره سم فرمانونه قانوني واكونه لري. د پرو ګرامونو د طرحې او مديريت لوې رياست دغه فرمانونه راټولوي او د يو كليكسيون په ډول ېې ساتي.  تاسو كولاې شي هر فرمان د هغې د ګڼې په انتخابولو سره ولولۍ. 
دمديريت لپاره دظرفيت د پروګرام له لارې د افغان متخصصينود استخدام په اړوند د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رييس حا مد كرزي فرمان

دمديريت لپاره دظرفيت د پروګرام له لارې د افغان متخصصينود استخدام په اړوند د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رييس حا مد كرزي فرمان  


ګڼه 20                                                                 د ۱۳۸۷ كال دثور دمياشتې شپږ ويشتمه نيټه

د وزارتونو او نورو حکومتي ادارو د ظرفیت د لوړوالي لپاره او هم د هیواد په بیا رغاونه کې د افغان ماهرینو د وڼدې لرلو لپاره لاندې مراتب منظوروم. 

لومړی ماده: په وزارتونو او نورو دولتي ادارو كې  د افغان متخصیصینو او ماهرینو په کار ګومارل باید د وړتيا  او لیاقت  له په پام کې نیولو سره له قومي ، ژبنيو او مذهبي تعصباتو پرته ترسره شي. دویمه ماده: وزارتونه او نورې حکومتي ادارې د پروګرام د کړنلارې او ضرورت له په پام کې نیولو سره هغه دندې چې د حکومت په تشیکل دي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون  د ظرفیتونو لوړوالي ریاست ته پیشنهاد کړي. 

دریمه ماده: سیاسي دندې په وزارتونو او نورو حکومتی ادارو کې د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې نه راځي. 

څلورمه ماده: د افغان ماهرینو تنخاګانې او داسې نور امتیازات د پروګرام د معیارله په پام کې نیولو سره د امانت صندوق له خوا چې په دې منظور جوړ شوی دی، ورکول کیږي. پینځمه ماده: د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون مؤظف دی تر څو د امانت له صندوق څخه د پرځای استفادې لپاره او هم د پروګرام د ښه تطبیق لپاره یوه ځانګړې کړنلاړه جوړه کړي. شپږمه ماده: په هغه کړنلاره کې تعدیلات چې په پنځمه ماده کې ذکرشوي دي د ضرورت په وخت کې د اداری اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ریس له خوا د رهبری کمیټې په سلا مشورې سره ترسره کیدای شي. 

اوومه ماده: دغه فرمان د توشیح له نيټې څخه نافذ او باید په رسمي جریدې کې خپور شي.   

حامد کرزی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رييس

د افغانى کارپوهانو د استخدام په هکله ، د جانبى شموليت د پروگرام لخوا

دافغانستان اسلامى جمهوريت  ولسمشر فرمان

ګنه66:                                                                                                                                                                          نيټه: 7/6/1384

د افغانى کارپوهانو د استخدام په هکله ، د جانبى شموليت د پروگرام لخوا 

 د وزارتونو او ټولو ملکى ادارو کاري ظرفيت د لوړوالي ، او د شرايطو برابرول د افغانى کارپوهانو د کډون لپاره په دې امرکې ، لانديني مراتب منظور وم.
لمړى ماده: د افغانى مسلکي کارپوهانو استخدام په وزارتونو او ټولو ملکي اداروکي د لياقت او ښايستګى پر بنسټ صورت مومى.
دوهمه ماده : وزارتونه او ټول ملکي ادارې کولاى شي چه د خپل اړتيا پربنسټ د افغانى مسلکي کارپوهانو د استخدام لپاره ، داداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون ته غوښتنليک وړاندې کړي.
دريمه ماده : د افغانى مسلکى کارپوهانو حقوق او امتيازات . له هغه امانت صندوق څخه ورکول کيږي ، چه په نظرکي نيول شوى دى.
څلورمه ماده : داداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون ته دنده سپارل کيږي تر څو د دې فرمان تطبيق او د امانت صندوق نه د مؤثري استفادې لپاره خانګړى طرز العمل ترتيب کړي.
پنځمه ماده : دغه فرمان د توشيح له نيټې څخه نافذ او په رسمي جريدې کې د خپور شي.

دافغانستان اسلامى جمهوريت ولسمشر 
له وطن نه بهر افغانى کارپوهانو د استخدام په هکله
دافغانستان اسلامى جمهوريت  ولسمشر فرمان

ګنه: 124:                                                                                                           نيټه :24/12/1382

له وطن نه بهر افغانى کارپوهانو د استخدام په هکله

دوزارتونو او ټولو ملکى ادارو کارى ظرفيت د لوړوالي ، او د شرايطو برابرول د افغانى کارپوهانو د ګډون لپاره په دې امر کې ، لانديني مراتب منظوروم:
لمړى ماده : له وطن نه بهر افغانى کارپوهانو استخدام په وزارتونو او ټولوملکى اداروکې د لياقت او ښايستګى پربنسټ صورت مومى .
دوهمه ماده : وزارتونه او ټول ملکې اداري کولاى شي چه د خپل اړتيا پربنسټ له وطن نه بهر افغانى کارپوهانو د استخدام لپاره ، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون ته غوښتنليک وړاندې کړي.
دريمه ماده : له وطن نه بهر د افغانى کارپوهانو استخدام او نهايي انتخاب د ادارى اصلاحاتو لپاره د وزيرانو د مشورتي کميټې ، درج شوې دوهمه فقره ،نهه ديرشمه ماده د اجرااتو د تنظيم او ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون د فعاليتونو مقرره ، له خوا صورت مومى .
څلورمه ماده: د افغانى کارپوهانو حقوق او امتيازات له هغه امانت صندوق څخه ورکول کيږي ، چه په نظرکې نيول شوى دى.
پنځمه ماده : د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون ته دنده سپارل کيږي تر څو ددې فرمان د تطبيق او د امانت صندوق نه د مؤثرې استفادي لپاره ځانګړى طرز العمل ترتيب کړي .
شپږمه ماده: تعديلات درج شوي پنځمې مادې په طرز العمل کى ، عندالضرورت پس له مشورې د اداري اصلاحاتو لپاره د وزيرانو له مشورتې کميټې سره ، د ادارى اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کميسيون درئيس لخوا راوړل کيداى شي.
اوومه ماده: دغه فرمان د توشيح له نيتې څخه نافذ او په رسمي جريدې کې د خپور شي.

دافغانستان د انتقالى اسلا مى دولت ولسمشر
 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS