زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
مصاحبه مطبوعاتی                                                                                                    
مصاحبه مطبوعاتی : ریاست عمومی طرح ومدیریت برنامه ها با دعوت کردن خبرنگاران به جلسات فوق العاده خویش فرصت خوبی را جهت تهیه گزارش های تازه  به آنان مساعد میسازد. ریاست عمومی میخواهد با آماده ساختن سهولت ها برای خبرنگاران جهت  تحت پوشش قرادادن رویداد ها اعتبار و دید خود را در رسانه ها برجسته سازد. ریاست عمومی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میتواند  با جذب رسانه های فعال تصویر روشن را از اصلاح اداره عامه و ارتقای ظرفیت ادارات  خدمات ملکی افغانستان  ارایه نمایند. 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS