زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
نشرات                                                                                                              
نشرات
مرور کلی:
بخش ارتباطات استراتیژیک و ارتباط  با تمویل کننده گان یکی از دیپارتمنت های عمده ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها به شمار میرود که مسؤول انعکاس فعالیت های بیشتر روند اصلاح اداره عامه و مؤثریت پروگرام های ریاست عمومی و دستآرود های قابل ملاحظه را دارد.این بخش در نظر دارد تا شبکه خود را با تمویل کننده گان و ادارات دولتی از طریق جلسات، گردهمائی های اجتماعی و معلوماتی تقویت و گسترش بخشد.

بخش ارتباطات استراتیژیک و ارتباط با تمویل کننده گان با برگزاری جلسات و محافل رسمی، طرح و دیزاین بروشورها، چاب مجله سالانه، تهیه وترتیب خبرنامه ها، راپورها، غنی سازی ویب سایت و فرستادن ایمیل با درنظرداشت استفاده از میکانیزم مؤثر ارتباطات در بین مردم، رسانه ها، تمویل کننده گان و دولت اسلامی افغانستان دید و اعتبار ریاست عمومی طرح ومدیریت برنامه ها را منعکس و برجسته میسازد.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS