زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
 مرحله جدید رقابت آزاد در بست های اول و دوم از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)                                               
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق هدایت مقام محترم ریاست جمهوری و در راستای پیشبرد پروسه اصلاحات اداری در کشور، به هدف بلند بردن ظرفیت ها و بهبود در کیفیت ارائه خدمات بهتر و موثرتر اداره خدمات عامه، اقدام به برگزاری امتحان عمومی برای پست های وظایف مشترک برخی وزارت ها تحت پوشش برنامه جدید ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) نمود تا از این طریق متقاضیان بیشتر وارد پروسه رقابت آزاد شده و از میان آنان افرادی که به اخذ بلندترین نمره نایل می شوند جذب دستگاه اداری دولت گردند. 

The New Phase of Open Competition for Appointment in Grade 1 and 2 through CBR

این امتحان که به تاریخ 11 میزان سال جاری در انستیتوت خدمات ملکی برگزار گردید، از جمله 1200 درخواست دهنده 210 نفر برای بست های اول و دوم در چهل و یک پست وظایف مشترک شامل: دو پست ریاست عمومی پلان و پالیسی، ریاست های منابع بشری، تدارکات، تفتیش داخلی، مالی، اداری، مالی و اداری، پلان و پالیسی، معاونت ریاست مالی و معاونت ریاست پالیسی در وزارت های مالیه، اقتصاد، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، تجارت و صنایع، زراعات، آبیاری و مالداری، فواید عامه، صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، اقوام و قبایل و امور سرحدات، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، انکشاف دهات، معار، انکشاف شهرسازی و اطلاعات و فرهنگ و دفتر مقام ریاست جمهوری، اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران، اداره مستقل استندر ملی و اداره مستقل ارگان های محل، شرکت نمودند. 

ارزیابی ارواق امتحان هر پست به صورت جداگانه توسطه کمیته های ارزیابی جداگانه متشکل از کمیشنران بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و  نمایندگان وزارت ها و ادارات مربوطه (معینان) با حضور ناظرین نهادهای مدنی به تاریخ 2 عقرب سال روان در ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها به تاریخ 2 عقرب آغاز و الی 16 عقرب به پایان رسید و در نتیجه از جمع 210 شرکت کننده در امتحان 69 نفر موفق به کسب نمره راهیابی به مرحله بعدی گردیدند. 

نتیجه امتحان از طریق ایمیل و تلفون به تاریخ 17 عقرب به اطلاع تمامی210 شرکت کننده در امتحان رسانیده شد و به آنانیکه از نتیجه خویش رضایت نداشتند سه روز کاری فرصت داده شد تا شکایتنامه خویش را به بورد رسیدگی به شکایات ارائه بدارند.  

با پایان رسیدگی به شکایات شاکی ها توسط بورد رسیدگی به شکایات، مرحله بعدی یعنی مصاحبه با کاندیداهای موفق راه اندازی خواهد شد.   

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS